Stall

Stallet flyttades från Jansbrända 1937. Köptes av August Jansson för 400 kronor. 1954 byttes kluvtaket ut mot enkupigt tegel.


Dendokronologi visar att virket fälldes 1775/76.