Bastu

Bastun kommer från Anders Larsgården i Sunnansjö och skänktes av Einar Jakobsson 1968.


Bastubyggnaderna var kända redan innan skogsfinnarna kom till dessa trakter. Inuti dessa bastur fanns en större ugn - ofta centralt placerad. Längs långsidorna fanns långa lavar där man torkade sitt lin. Dessutom användes bastun till att röka kött i. Hembygdsgårdens bastu är av denna traditionella sort.


På finnmarken hade bastun en något annorlunda kontruktion. Den stora rösugnen låg oftas i hörnet intill dörren. På motsatta gavelsidan fanns en intimrad lave placerad en bit upp på väggen. En stege ledde ditupp. Här kunde skogsfinnarna njuta av sina hemtrakters tradition med bastubadande. Naturligtvis användes även dessa byggnader till torkning och rökning.